Advocatenkantoor Van Camp is onderlegd in volgende juridische domeinen:

1.1
Personen- & Familierecht, waaronder:
huwelijkscontracten & samenlevingscontracten
echtscheidingen
afstamming & adoptie
1.2
Patrimoniaal vermogensrecht:
vereffening van nalatenschappen en huwgemeenschappen
erfenissen en testamenten
1.3
Jeugdrecht:
problematische opvoedingssituaties
regelingen met betrekking tot de kinderen na echtscheiding of samenwoonst