Advocaat Van Camp heeft met zijn kantoor in de loop der jaren expertise opgedaan in volgende domeinen:

2.1
Insolventierecht:
Continuïteit onderneming
Faillissement
Collectieve schuldregeling
2.2
Handelshuur:
huurovereenkomsten, opstelling, interpretatie, opzeg, hernieuwing
huurgeschillen
aansprakelijkheid huurder en verhuurder